Profili u kamenu

Grobni okvir baza je za sve ostale elemente nadgrobnog uređenja, stoga je vrlo važno grobni okvir kvalitetno izraditi, uz određene debljine najčešće  od 3 cm za bočno dio i 5 cm za gornje ploče kako bi se spriječilo mehaničko uništavanje.

Poklopci su jedan od mogućih elemenata nadgobnih spomenika, budući da se mogu, ali i ne moraju izraditi, sve ovisno o Vašim željama i preferencijama. Najčešća je debljina 5 cm, a moguće je i više.

 • Profili u kamenu
  Profili u kamenu - Klesarstvo Bregović
  anemptytextlline
 • Profili u kamenu
  Profili u kamenu - Klesarstvo Bregović
  anemptytextlline
 • Profili u kamenu
  Profili u kamenu - Klesarstvo Bregović
  anemptytextlline
 • Profili u kamenu
  Profili u kamenu - Klesarstvo Bregović
  anemptytextlline
 • Profili u kamenu
  Profili u kamenu - Klesarstvo Bregović
  anemptytextlline
 • Profili u kamenu
  Profili u kamenu - Klesarstvo Bregović
  anemptytextlline
 • Profili u kamenu
  Profili u kamenu - Klesarstvo Bregović
  anemptytextlline
 • Profili u kamenu
  Profili u kamenu - Klesarstvo Bregović
  anemptytextlline
Post by klesar8josip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *